Choď na obsah Choď na menu
 

Akcie - kalendár 2019

 

 

                      Kalendár  akcie rok 2019

 

                                September

 09.09. Po. HOPI OHEŇ        o 17.00 hod.  do  18.00 hod. 

 21. 09 So kury SRT I          o 9.00  hod.   do 15.00 hod.

 27.09 Pia  Kurz   Reikz v praxi   9.00 hod do  15.00 hod           

 28.09 So  Rodinne konštalácie 9.30-13.00 hod

                                           13.30- terapie na objednávku

29.   09  Ne. Kurz   Duchovná a vzťahová numerológia

                                         od 9.00 do 15.30 hod.

 

                                         Október 

  pripravujeme :

  Liečenie s Anjelmi v praxi  od 17.00 hod do 20.00 hod.

  Rituál prijatia lásky, zdravia, šťastia,úspechu,

  harmónie a blahobytu od 18.00 hod do 19.00 hod.

 Kurz   Liečebný kód od 9.00 hod.do  15.30 hod.

  Kurz   SRT I v praxi od 17.00 hod.do 20.00 hod.

 Seminár Liečenie s Anjelmi  + zasvätenie a meditácie

                                             od 17.00 do 19.00 hod.               

 Rodinne konštalácie Harmonizácia tela , 

 duše a mysli.  Láska k sebe, vyžarovanie osobnosti

                                             od  9.00  do 15.30 hod

 

 

Milí priatelia radí by sme zorganizovali víkendový zážitkový seminár na chate pre záujemcov by bol zabezpečený program zameraný na  rôzne praktické liečebné techniky,meditácie,šamanské putovaniea stavanie rodinných konštaláci. V prípade záujmu  sa prihláste, navrhnite témy,techniky, dátum  i miesto konania.

 

 

 

Rituály:

 môžete priamo byť prítomný  alebo sa nahlásiť 

najneskôr hodinu pred konaním rituálu.

V aktuálnych odkazov nájdete podrobné podklady ku 

jednotlivým akciám

..................................................

Miesto konania 90041 Rovinka , Agatová 1368/5

Kontakt 0903721350

email. achbergerova.maria@gmail.com

 

 

 

 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ďakujeme za 2% z daní príjmu za rok 2018

1. 2. 2019
 
Milí priatelia ak nám chcete pomáhať budeme Vám vďačný za 2% Dani z príjmu  fyzických osôb za rok 2019
 
 

PROTOKOL O REGISTRÁCII DO NOTÁRSKEHO CENTRÁLNEHO REGISTRA URČENÝCH PRÁVNICKÝCH OSÔB (NCRPO)

Podľa § 50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení noviel bola vykonaná registrácia nasledovných údajov do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb:

Dátum registrácie: 28.11.2018 Dátum poslednej zmeny: 28.11.2018

Číslo registrácie NCRpo: 7243/2018

Názov organizácie: Cesta osobného poznania a pomoci

Právna forma:

Občianske združenie

IČO: 42253578 SID: Sídlo

  organizácie

Ulica: Vyšehradská 3013/19

- Mesto: Bratislava - Petržalka -

  PSČ:85106 - Okres: Bratislava V -

  Štát: Slovenská republika IBANSK5975000000004013854425

Názov banky: Ceskoslovenskáobchodná banka, a.s.

Ziadatel svojím podpisom potvrdzuje správnosť zaregistrovaných údajov a súhlasí so zaradením organizácie do zoznamu prijímateľov podľa § 50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení noviel.

Zároveň si je vedomý, že zaregistrované údaje budú po ukončení zákonom stanoveného registračného obdobia nezmeniteľné a v nezmenenom tvare záväzné pre správcu dane na poukázanie podielu zaplatenej dane. V prípade, že z dôvodu chybných údajov správca dane nebude môcť poukázať podiel zaplatenej dane, následná oprava chybných údajov, či následné poukazovanie podielu zaplatenej dane nebude možné!

Dalej si je vedomý, že ak organizácia nesplnila zákonom stanovepovinnosť podľa $ 50 ods. 13 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znenoviel, Notárska komora SR nezaradi organizáciu do zoznamu prijímateľov podľa § 50 ods. 14 toho istého zákona ani v tom prípade, ak bola registrácia u notára vykonaná.

Protokol zo dňa: 28.11.2018 Podpis žiadateľa o registráciu (zástupca registrovanej organizácie):