Choď na obsah Choď na menu
 


Akcie - kalendár 2019/20

 

 

                      Kalendár  akcie rok 2019

 

                                OKTÓBER

 19.10. So. Seminár liečenie pomocou BIOENERGIE  od 09.30 hod. do 17.30 hod

 20.10 Ne  Kurz SRT v praxi -zameraný na partnerské vzťahy  od 09.00  hod. do 15.00 hod.

 25.10 Pia  Kurz Reiki v praxi praktické ukážky liečby a aktivizácia  9.00 hod do 15.00 hod           

 27.10  Ne  Rodinne konštalácie 9.30-16.30 hod

                                           

 

 

                                         NOVEMBER

  

  09.11 Seminár  Liečenie s Anjelmi v praxi  od 13.00 hod do 18.00 hod. +

                         Rituál prijatia lásky, zdravia, šťastia,úspechu,

                         harmónie a blahobytu od 18.00 hod do 19.00 hod.

 10.11 Kurz Liečebný kód od 9.00 hod.do  16.30 hod.

 11.11 Kurz SRT I v praxi - zameraný na Prosperitu od 16.00 hod.do 20.00 hod.+ HOPI oheň

 17.11 Seminár Akaša záznam od 9.30 hod do  16.30 hod.

 22.11. Kurz SRT I   od 9.00 hod do 19.00 hod. začiatok

 23.11. Kurz SRT I  od  9.30. hod do  18.00 hod pokračovanie   

 25.11  Šamanské posedenie  od  18.00  -do 20.00 hod.

 26.11  Polarita a očista čakier od 13.00 hod  do  18.00 hod.

 30. 11. Seminár rodinne konštalácie od.9.30 do 16630 hod.

            Harmonizácia tela ,   duše a mysli očista karmy

            Láska k sebe, vyžarovanie osobnosti od 9.30 hod.do 18.00 hod

 

                             DECEMBER 

02.12    Rituál očisty o 18.00 hod . osobne i na  ohlásenie na telefón

08.12    Duchovná numerológia od 9.30 hod do 17.00 hod.

                                             od  9.00  do 15.30 hod.

09.12    Reiki v praxi  o 17.00

14.12    Liečenie s pastelkami 9.30 - 16.30 hod.

28.12    Seminár Rodinne konštlácie 9.30 do 16.30.hod. vzťahy a prosperita

 

Milí priatelia radí by sme zorganizovali víkendový zážitkový seminár na chate pre záujemcov by bol zabezpečený program zameraný na  rôzne praktické liečebné techniky,meditácie,šamanské putovaniea stavanie rodinných konštaláci. V prípade záujmu  sa prihláste, navrhnite témy,techniky, dátum  i miesto konania.

 

 

 

Rituály:

 môžete priamo byť prítomný  alebo sa nahlásiť 

najneskôr hodinu pred konaním rituálu.

V aktuálnych odkazov nájdete podrobné podklady ku 

jednotlivým akciám

..................................................

Miesto konania 90041 Rovinka , Agatová 1368/5

Kontakt 0903721350

email. achbergerova.maria@gmail.com

 

 

 

 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ďakujeme za 2% z daní príjmu za rok 2018

1. 2. 2019
 
Milí priatelia ak nám chcete pomáhať budeme Vám vďačný za 2% Dani z príjmu  fyzických osôb za rok 2019
 
 

PROTOKOL O REGISTRÁCII DO NOTÁRSKEHO CENTRÁLNEHO REGISTRA URČENÝCH PRÁVNICKÝCH OSÔB (NCRPO)

Podľa § 50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení noviel bola vykonaná registrácia nasledovných údajov do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb:

Dátum registrácie: 28.11.2018 Dátum poslednej zmeny: 28.11.2018

Číslo registrácie NCRpo: 7243/2018

Názov organizácie: Cesta osobného poznania a pomoci

Právna forma:

Občianske združenie

IČO: 42253578 SID: Sídlo

  organizácie

Ulica: Vyšehradská 3013/19

- Mesto: Bratislava - Petržalka -

  PSČ:85106 - Okres: Bratislava V -

  Štát: Slovenská republika IBANSK5975000000004013854425

Názov banky: Ceskoslovenskáobchodná banka, a.s.

Ziadatel svojím podpisom potvrdzuje správnosť zaregistrovaných údajov a súhlasí so zaradením organizácie do zoznamu prijímateľov podľa § 50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení noviel.

Zároveň si je vedomý, že zaregistrované údaje budú po ukončení zákonom stanoveného registračného obdobia nezmeniteľné a v nezmenenom tvare záväzné pre správcu dane na poukázanie podielu zaplatenej dane. V prípade, že z dôvodu chybných údajov správca dane nebude môcť poukázať podiel zaplatenej dane, následná oprava chybných údajov, či následné poukazovanie podielu zaplatenej dane nebude možné!

Dalej si je vedomý, že ak organizácia nesplnila zákonom stanovepovinnosť podľa $ 50 ods. 13 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znenoviel, Notárska komora SR nezaradi organizáciu do zoznamu prijímateľov podľa § 50 ods. 14 toho istého zákona ani v tom prípade, ak bola registrácia u notára vykonaná.

Protokol zo dňa: 28.11.2018 Podpis žiadateľa o registráciu (zástupca registrovanej organizácie):